Koulun biologia

Menestyksekäs Koulun biologia -sarja esittää selkeät asiakokonaisuudet ja antaa aineistoa eri työtapoihin. Koulun biologia -sarjassa työskennellään laboratoriossa, tutkitaan maastossa sekä tehdään ryhmätöitä ja tehtäviä internetissä.

Takaisin ylös

Oppilaan materiaalit

  • Koulun biologia Sisävedet

   Koulun biologia Sisävedet

   Koulun biologia Sisävedet painottaa lajintuntemusta, eläinten käyttäytymistä ja eliöiden sopeutumista vesiympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat myös vesiekosysteemin rakenne ja toiminta sekä ihmisen vaikutus vesiluontoon.

  • Koulun biologia Itämeri

   Koulun biologia Itämeri

   Koulun biologia Itämeri on vaihtoehtoinen vesibiologian oppikirja. Se tarjoaa mahdollisuuden Itämeren opiskeluun keskeisenä ekosyysteeminä.

  • Koulun biologia Metsät ja suot

   Koulun biologia Metsät ja suot

   Koulun biologia Metsät ja suot kertoo mm. metsäekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta. Kirja auttaa oppilasta pohtimaan oman elinympäristön metsien tilaa ja ympäristön muuttumista

  • Koulun biologia Ihminen

   Koulun biologia Ihminen

   Koulun biologia Ihminen -kirjassa tutustutaan ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen lisääntymiseen ja seksuaalisuuden biologiseen perustaan. Lisäksi tutustutaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä

  • Koulun biologia: opiskeluvihkot

   Koulun biologia: opiskeluvihkot

   Opiskeluvihkoissa on perustehtäviä, ryhmätöitä, tutkimustehtäviä, laboratoriotehtäviä, maastotehtäviä ja nettitehtäviä.

Takaisin ylös

Opettajan materiaalit

Koulun biologia -sarjan opettajan materiaaliin kuuluvat opettajan oppaat ja opiskeluvihkojen vastaukset. Opettajan aineistosta löytyvät tärkeimmät kalvopohjat, opetusvinkkejä, kertaustehtäviä ja oppikirjan tehtävien vastaukset. Materiaalista löytyy myös koepaketti.

Takaisin ylös

Oppilaille

Takaisin ylös

Oppikirjailijat

  • Merja Kuisma
  • Pirkko Lehtiö
  • Matti Leinonen
  • Teuvo Nyberg
  • Simo Veistola