Tuhattaituri (OPS 2016)

Suosikkisarja uudistuu! Tuhattaiturin käyttäjänä
siirryt turvallisesti ja kätevästi uuteen OPSiin.


Tuhattaituri kehittää oppilaan matemaattista ajattelua
rauhallisesti edeten: perusasiat ja keskeiset käsitteet
opitaan kiireettömästi. Matematiikkaa opitaan
monipuolisilla työtavoilla ja välineillä, eri aisteja käyttäen,
yhdessä tehden ja tutkien.

Oppitunti rakentuu tarinan, opetusruudun tarkastelun ja
päässälaskujen pohjalle. Mielenkiintoa oppimiseen tuovat
myös erilaiset toiminnalliset harjoitteet. Uusilla
digimateriaaleilla havainnollistetaan ja syvennetään
opetettavaa asiaa.

Opetussuunnitelman uudet tavoitteet ja sisällöt on
huomioitu sekä oppilaan että opettajan materiaaleissa!

Tutustu Tuhattaituri-sarjan uuden käyttäjän etuihin >

Uusi Tuhattaituri noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.
Lue lisää >

Sarja saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Takaisin ylös

Oppilaan materiaalit

  • Tuhattaituri 1a

   Tuhattaituri 1a

   Syyslukukaudella opetellaan lukualue
   0–10. Rauhallisella etenemisellä pyritään hajotelmien hyvään hallintaan. Yhteen- ja vähennyslaskun yhteyttä harjoitellaan monipuolisesti.

   Uutuutena muun muassa pareittain tai pienissä ryhmissä ratkaistavat Yhdessä-tehtävät sekä eriyttämismahdollisuuksia lisäävät Tutkimustehtävät.

   Katso näytesivut tästä!

  • Tuhattaituri 1b

   Tuhattaituri 1b

   Kevätlukukaudella opetellaan ensin luvut 11–20, minkä jälkeen lukualue laajenee sataan asti. Kymmenylitystä harjoitellaan monipuolisesti. Geometriassa tutustutaan mittaamiseen sekä kappaleisiin ja tasokuvioihin.

   Katso sisällysluettelo tästä!

  • Tuhattaituri 2a

   Tuhattaituri 2a

   Syyslukukaudella harjoitellaan kymmenylitystä lukualueella 0–100. Kertolaskun käsite tulee tutuksi kertotaulujen 2, 5 ja 10 myötä. Lisäksi opetellaan jakolaskua ja murtolukuja. Geometriassa jatketaan perehtymistä kolmiulotteisiin kappaleisiin ja tasokuvioihin sekä tutustutaan symmetriaan ja peilaamiseen. Pelin ja leikin avulla opitaan ohjelmoinnillista ajattelua.

   Uutuutena ylöspäin eriyttävä Tähtitehtävät-aukeama jokaisen jakson lopussa.

   Katso näytesivut tästä!

  • Tuhattaituri 2b

   Tuhattaituri 2b

   Kevätlukukaudella jatketaan peruslaskutoimituksia lukualueella 1–100. Tutustuminen kymmenjärjestelmään etenee aina tuhansiin asti. Oppilasta johdatellaan allekkainlaskuun. Uusia opittavia asioita ovat myös kerto- ja jakolaskun yhteys, kolmen ja neljän kertotaulu sekä mittayksiköt senttimetri, metri, gramma, kilogramma, desilitra ja litra.

   Käytössäsi tammikuussa 2017.

  • Tuhattaituri 3a

   Tuhattaituri 3a

   Syyslukukaudella opetellaan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain, kertotaulut
   2–10 sekä kellonaikoja. Eriyttäminen on entistä helpompaa monipuolisten tehtävien avulla.

   Uutuutena muun muassa Tähtipysäkit itsearviointiin, kolmentasoiset Tähtitehtävät sekä Projektitehtävät, joissa harjoitetaan esimerkiksi TVT- ja ohjelmointitaitoja.

   Katso näytesivut tästä!

  • Tuhattaituri 3b

   Tuhattaituri 3b

   Kevätlukukaudella opetellaan jakolaskua, murtolukuja, pituuden mittaamista ja geometriaa. Kirjan hauskoissa kuvissa seikkailevat syyslukukaudelta tutut hahmot Atte, Emma, Kasse ja Kurre.

   Katso sisällysluettelo tästä!

  • Tuhattaituri 4a

   Tuhattaituri 4a

   Syyslukukaudella opetellaan laskujärjestystä, laskemaan tuhansilla sekä lisää jakolaskua. Lisäksi tutustutaan koordinaatistoon sekä symmetriaan ja peilaukseen.

   Katso näytesivut tästä!

  • Tuhattaituri 4b

   Tuhattaituri 4b

   Käytössäsi tammikuussa 2017.

   Katso sisällysluettelo tästä!

  • Tuhattaituri 5a

   Tuhattaituri 5a

   Käytössäsi elokuussa 2017.

  • Tuhattaituri 5b

   Tuhattaituri 5b

   Käytössäsi tammikuussa 2018.

  • Tuhattaituri 6a

   Tuhattaituri 6a

   Käytössäsi elokuussa 2018.

  • Tuhattaituri 6b

   Tuhattaituri 6b

   Käytössäsi tammikuussa 2019.

Takaisin ylös

Opettajan materiaalit

 • Opettajan opas

  Opas sisältää oppikirjan aukeamat vastauksineen sekä runsaasti vinkkejä toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Yksityiskohtaiset vinkit auttavat opettajaa avaamaan oppikirjan tehtäviä oppilaille. Pulmatehtävien ratkaisemiseen annetaan vinkkejä. Monistettavien liitteiden avulla eriytetään alas- ja ylöspäin. Opas sisältää myös kokeen jokaiseen jaksoon.

 • Vastauskirja

  Oppikirjan tehtävien vastaukset on saatavilla painettuna kirjana.

 • Tuhattaituri laulut

  Tuhattaituri laulut

  Uutta Tuhattaituri-musiikkia matematiikan oppitunneille! Musiikkivihkonen sisältää CD:n, laulujen nuotit ja sanat sekä leikkiohjeita. Laulut soveltuvat luokka-asteille 1–4.

  Kuuntele Aikalaulu >

  Tutustu näytesivuihin>

Takaisin ylös

Sähköinen materiaali

Digiopetusaineisto

Uudistunut digiopetusaineisto on helppokäyttöinen!
Oppitunnin materiaalit löytyvät yhdestä paikasta.
Materiaaleja voi myös hakea ja suodattaa.

• Oppikirja: oppikirjan aukeamat vastauksineen,
tehtävät ja vastaukset voi näyttää yksitellen
• Opettelemme: materiaalia käsiteltävän asian opettamiseen ja havainnollistamiseen
• Harjoittelemme: digitaalisia tehtäviä käsiteltävän asian
opettamiseen ja harjoittelemiseen
• Pohdimme: oppitunnin päässälaskut ja pulmatehtäviä
• Tarina: kappaleiden tarinat luettuina
• Opettajan materiaalit: opettajan opas, liitteet ja muokattavat kokeet

Digiopetusaineisto toimii tietokoneella, älytauluilla sekä tableteilla.

Kokeile veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa!>

Digilisätehtävät oppilaalle

Oppilas voi valita jokaiseen oppikirjan tuntiin perustason ja ylöspäin eriyttävän tason tehtäviä. Tehtävät on suunnattu opeteltavan asian oppimisen vahvistamiseen ja kertaamiseen. Aineistoissa on runsaasti myös päässälaskuja sekä Kassen tasohyppelypeli. Tehtävät toimivat tietokoneella ja tabletilla, koulussa ja kotona.

Kokeile veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa!>

Takaisin ylös

Erityismateriaalit

  • Tuhattaituri 1–6 E

   E-kirjan rakenne noudattaa peruskirjan rakennetta ja sitä on helppo käyttää integroidussa luokkaopetuksessa peruskirjan rinnalla.

   E-kirjassa tehtävien lukumäärää on hieman karsittu, perustehtävien osuutta on lisätty ja tehtävänantoja on helpotettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty. E-kirjan pulma- ja tähtitehtäviä on myös muokattu, mutta yhdessä- ja projektitehtävät on pidetty ennallaan, jotta koko luokka voi tehdä niitä yhdessä. Vastaustilat ovat E-kirjassa väljemmät ja kuvallista tukea on lisätty. E-kirjassa ohjataan käyttämään erilaisia ratkaisutapoja, esimerkiksi piirtämään tehtävän ratkaisu.

   Tuhattaituri 1–6 E opettajan opas

   E-kirjan opettajan opas sisältää mm. hyödyllisiä pedagogisia vinkkejä ja kivoja harjoituksia, E-kirjan oikeat vastaukset sekä E-kokeet.

   Tuhattaiturin E-kirjat ilmestyvät vuotta myöhemmin kuin vastaavat oppikirjat.

   Katso 3a E opettajan oppaan näytesivut tästä!

Takaisin ylös

Tehtäväpaketti

Tutustu Tuhattaiturin toiminnallisiin vinkkeihin.

 • Koulutulokasmoniste

  Tuhattaiturin koulutulokasmonisteessa harjoitellaan ohjeiden ymmärtämistä ja matematiikan perustaitoja.
  Tulosta koulutulokasmoniste tästä >

 • Näytelmätehtävä

  Matematiikkaa näytellen? Tuhattaiturin avulla onnistuu!
  Tutustu Tuhattaituri 1:n näytelmätehtävään tästä >

 • Ohjelmointia ykkösluokkalaisille!

  Kokeile matematiikan tunnillasi toiminnallista ohjelmointivinkkiä! Löytääkö robotti aarteen? Tulosta vinkki tästä >

 • Hajotelmat ja kertotaulut koputtamalla

  Tuhattaituri 1
  Hajotelmat (tuntoaisti)

  • Oppilas painaa sormella parinsa selkään haluamansa määrän (esim. 3 painallusta).
  • Pari vastaa taputtamalla, koputtamalla tai tömistämällä niin monta kertaa, että muodostuu luvun 4 hajotelma.
  • Vuorotellaan pareittain.

  Tuhattaituri 3
  Koputetaan jonossa (kertotaulu + tuntoaisti)

  • Oppilaat ovat esim. kuuden oppilaan jonoissa (kuuden kertotaulu).
  • Jonon viimeinen koputtaa edessä olevan selkään 1-10 kertaa.
  • Toinen jatkaa viestiä eteenpäin koputtamalla yhtä monta kertaa. Näin edetään, kunnes jonon ensimmäisen selkään on koputettu.
  • Jonon ensimmäinen sanoo ääneen, kuinka monta koputusta hän tunsi.
  • Verrataan, oliko alussa sama määrä koputuksia kuin lopussa. Lasketaan kertolaskulla koputusten yhteismäärä (jonossa olevien lasten määrä x yhden selän koputukset).
 • Toiminnallisia matikkavinkkejä

  Harjoittele lukujen hajotelmia hyppien tai tuntoaistin avulla.
  Testaa Tuhattaiturin vinkki tästä >

  Treenaa kertotauluja taputustehtävillä.
  Kokeile Tuhattaiturin vinkkiä tästä >

 • Miten opetetaan ohjelmointia alaluokille?

  Miten opetetaan ohjelmointia alaluokille?
  Tutustu Tuhattaiturin toiminnalliseen ohjelmointivinkkiin! >

 • Projektitehtävä

  Tuhattaituri 3b

  Tutki mitä lemmikkieläimiä luokkasi oppilailla on. Tulosta Lemmikkitutkimus tästä >

 • Pulpettitutkimus

  Tuhattaituri 1a

  Mitä pulpetista löytyy?
  Tulosta Pulpettitutkimus tästä >

 • Talvisia tehtäviä

  Tuhattaituri 1b
  Lumilinna >

  Tuhattaituri 3b
  Lumipallomestari-lautapeli >

 • Uudet numeromerkit 0-9

  Uudet numeromerkit opetetaan Tuhattaituri 1a oppikirjassa.
  Tulosta A4-kokoiset numeromerkit tästä >

Takaisin ylös

Oppikirjailijat

  • Maarit Forsback (1–2)

   Maarit Forsback (1–2)

   Olen matematiikkaan erikoistunut luokanopettaja Espoosta. Olen kouluttautunut Luotsi-opettajaksi ja annan matematiikan erityisopetusta koulussani kaikilla luokkatasoilla. Oppikirjailijana pidän eniten erilaisten pulmatehtävien luomisesta.

   Pidän tärkeänä, että oppilaat oppivat näkemään ja ymmärtämään matemaattisia rakenteita. Silloin ulkoa opettelun tarve vähenee ja ajattelun taidot lisääntyvät. Erityisen iloinen olen vertaisoppimisesta: oppilaat yhdessä keskustellen etsivät ja perustelevat matemaattisten ongelmien ratkaisuja opettajan ollessa sivuroolissa.

  • Anne Kalliola (1–2)

   Anne Kalliola (1–2)

   Olen opettanut kaikkia luokkatasoja alakoulussa, viimeiset runsaat 20 vuotta alkuopetuksen oppilaita. Lempiaineeni opettajana on matematiikka. Olen Espoon Matikkamaan Luotsi-koulutuksen suorittanut opettaja.

   Parhaat hetket koulupäivässä ovat, kun saan opettaa yhtä oppilasta kerrallaan tai kun luokallinen oppilaita toimii yhdessä matikkahiippailussa ja opettaa siinä samalla toinen toistaan. Toiminnallinen matematiikka auttaa ekaluokkalaista tutustumaan uusiin luokkakavereihin. Siitä on apua myös luokan ryhmäytymisessä, joka on samalla parasta kiusaamisen vastaista toimintaa.

  • Päivi Kiviluoma (3–6)

   Päivi Kiviluoma (3–6)

   Työskentelen tamperelaisessa alakoulussa luokanopettajana. Olen suorittanut matematiikan aineopinnot, vaikka matematiikka ei ollut koskaan mieluisimpia kouluaineita. Jotenkin vain ajauduin matematiikan pariin. Työssäni olen kuitenkin huomannut, että matematiikan opettaminen on mielenkiintoista ja myös haastavaa.

   Muutama vuosi sitten aloitin Tuhattaiturin E-kirjojen työryhmässä. Oppikirjailijan työn kautta olen saanut omaan opetukseen uudenlaisia näkökulmia. Matematiikan opettamisessa minua erityisesti kiehtoo se, miten eri tavalla oppilaat ajattelevat ja pääsevät ratkaisuihin. Ja ne ahaa-hetket, kun joku hoksaa!

  • Kimmo Nyrhinen (3–6)

   Kimmo Nyrhinen (3–6)

   Olen matemaattisten aineiden opettaja Turusta. Opetustyön ohella olen ollut mukana tekemässä useita oppimateriaaleja matematiikkaan, kemiaan ja fysiikkaan, mm. Tuhattaituriin ja Avain-sarjaan.

   Harrastan kalastusta, erikoisalaani ovat siiat ja kampelat. Usein käyskentelen saaressa sienikori fölissä tutkailemassa, josko suppilovahverot olisivat saapuneet ilahduttamaan isäntäänsä. Voimaa ja jaksamista, sitä pitää luonnosta ammentaa.

  • Pirita Perälä (3–6)

   Pirita Perälä (3–6)

   Olen aina pitänyt matikasta. Yläasteikäisenä yritin esittää, ettei matikka kiinnosta minua, mutta onneksi lukioikäisenä tajusin, että myös hieman nörttimäinen tyttö voi olla cool. Tämän ajatuksen sisäistäminen on kuljettanut minut siihen pisteeseen, jossa nyt olen: vahvasti matikan lumoissa.

   Työskentelen tamperelaisessa alakoulussa luokanopettajana. Matikka on tietysti lempiaineeni, mutta minua kiinnostaa erityisesti myös tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyödyntäminen opetustyössä. Jaksan päivittäin iloita nykyteknologian tarjoamista mahdollisuuksista! Oppikirjailijana haluan tehdä hauskoja, innostavia ja nykyaikaisia oppimateriaaleja, jotka haastavat kaiken tasoiset oppijat oppimaan.

  • Pekka Rokka (3–6)

   Pekka Rokka (3–6)

   Olen toiminut luokanopettajana ja rehtorina yli 30 vuotta. Luokanopettajan koulutuksen lisäksi olen väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi. Olen opettanut kaikkia luokka-asteita 1–6. Olen ollut mukana eri oppimateriaalityöryhmissä kuten Sanataiturissa ja Tuhattaiturissa.

   Matematiikan opetuksessa minua kiehtoo löytää jokaiselle oppilaalle innostava ja kehittävä oppimistapa. Jokaisella oppilaalla on omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa. Tässä tasokas oppimateriaali on keskeisessä asemassa.

  • Maria Salminen (3–6)

   Maria Salminen (3–6)

   Olen oululainen luokanopettaja, jolla on työhistoriaa takana 23 vuotta. Kaikki luokka-asteet ovat tulleet tutuiksi näiden vuosien aikana. Innostus yhteistyöhön, toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja joustaviin opetusjärjestelyihin näkyy arkipäivän työssäni.

   Toimintaa pitää olla, matematiikassakin! Suurta iloa tuottaa, kun lapsi konkreettisesti kokeillen ja tehden oppii ja ymmärtää. Luokassa syntyvät keskustelut ovat ihan parasta. Hienoa kuulla, kuinka monella eri tavalla voi päästä samaan lopputulokseen.

  • Timo Tapiainen (3–6)

   Timo Tapiainen (3–6)

   Olen oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja ja erityisesti perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyöni ohella toimin kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja olen mukana tekemässä yläkoulun matematiikan oppikirjasarjaa Pii.

   Monipuolisen ja modernin materiaalin avulla opettaja voi huomioida erilaiset oppijat. On tärkeää tarjota haasteita myös taitaville oppijoille.

  • Arto Tikkanen (1–2)

   Arto Tikkanen (1–2)

   Olen toiminut luokanopettajana yli 20 vuotta ja oppikirjailijanakin jo vuodesta 1999 alkaen. Olen opettanut kaikkia luokka-asteita ja nykyinen työpaikkani on Oulussa.

   Uskon, että kaikille oppijoille löytyy mahdollisuus oppia uusia asioita, kunhan asiat esitetään ikätasolle sopivalla tavalla, oppilaan ikä ja kokemusmaailma huomioiden. Ja elinikäinen oppiminen on se, mihin nojaan. Tärkeää on, että opettaja on itsekin innostunut opettamastaan asiasta ja saa oppilaiden mielenkiinnon herätettyä. Tällöin päästään hyviin oppimistuloksiin ja opitaan myös elämää varten.

  • Miia-Liisa Waneus (1–2)

   Miia-Liisa Waneus (1–2)

   Työskentelen luokanopettajana Helsingissä. Oppikirjailijan työssä parasta on se, kun yhdessä työryhmän kanssa ideoidaan, vaihdetaan ajatuksia ja luodaan uutta. Tärkeää on oppimateriaalin punainen lanka: tarinoiden, kuvien, matemaattisen sisällön ja toiminnan yhdistäminen oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.

   Opettamisessa taas parasta on, kun oppilaat innostuvat keksimään ja luomaan uutta tai uppoutuvat johonkin toiminnalliseen tehtävään niin, että eivät malttaisi lopettaa. Matematiikan hauskuus piilee sen loogisuudessa ja systemaattisuudessa! Työssäni luokanopettajana pyrin aina havainnolllistamaan opetustani konkreettisilla välineillä ja hyödyntämään oppilaiden arkikokemuksia. Leikin ja pelien avulla lapsi oppii niin matematiikkaa kuin sosiaalisia taitojakin.

  • Tuula Lassila (1–2 E)

   Tuula Lassila (1–2 E)

   Työskentelen alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana Helsingissä. Työskentelen koulussa, jossa yli kolmasosalla oppilaista kotikieli on muu kuin suomi. Pitkän työhistoriani aikana olen toiminut opetustehtävissä esikouluikäisistä aikuisiin.

   Oppitunneilla pidän tärkeänä oppilaan yksilöllistä huomioimista ja positiivista ilmapiiriä. Oleellista on huomioida kullekin oppilaalle ominaisin tapa oppia. Työssäni näen, miten erilaiset opetusmenetelmät innostavat ja auttavat oppilasta oppimaan.

   Otavan oppikirjailijana olen nuori. Olen tehnyt Otavalle 1–2 -luokan oppilaan digitehtäviä sekä E -oppimateriaalia. Tehtävien monipuolisuuden lisäksi selkeys ja ymmärrettävyys ovat olleet lähtökohtia sekä digitehtäviä että E -kirjoja tehdessäni.

  • Pauliina Rantavuori (1–2 E)

   Pauliina Rantavuori (1–2 E)

   Olen laaja-alainen erityisopettaja ja työskentelen tällä hetkellä Tuusulassa. Erityisopettajana olen työskennellyt kohta 15 vuotta, alakoulun puolella.

   Matematiikan erityisopetus on aina ollut lähellä sydäntä. Erityisen tärkeää matematiikan opiskelussa on tunnistaa varhaisessa vaiheessa tuen tarve ja sitä kautta tukea oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla.

   Oppimateriaalin tekeminen on antanut omaan opetukseen ja työhön uudenlaista näkökulmaa. Matematiikassa toiminnallisuus, erilaiset pelit ja leikit, konkreettinen tekeminen ja yhteydet arkielämän toimintoihin ovat asioita, jotka innostavat sekä opettajaa että oppilaita.

  • Irja Nikkinen (3–6 E)

   Irja Nikkinen (3–6 E)

   Olen espoolainen luokanopettaja ja erityisopettaja - sorvin ääressä jo yli 20 vuotta. Matematiikan opetus on minulle sydämen asia. Erityisopettajana olen oppinut käytännössä näkemään ne solmukohdat, jotka tulee oppimateriaaleissa huomioida. Haasteellisimpien sisältöjen ennakointi, opettaminen ja saattaminen syväoppimiseen vie parhaimpaan lopputulokseen.

   Oppikirjailijana olen keskittynyt erityisesti eriyttämisen haasteisiin ja erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioimiseen. Työ on kantanut myös hedelmää, sillä sain vuonna 2014 ja 2015 Neuropsykologiyhdistys Luduksen laatuleiman eriyttävistä oppimateriaaleistani.

   Haluan antaa jokaiselle oppilaalle aikaa oppimiselle ja matemaattiselle ajattelulle, luvan käyttää monipuolisia, toiminnallisia välineitä sekä yksilöllisesti että vertaisoppien. Elämysten, oivallusten ja ilon kautta syntyy kestävää oppimista!