Panorama Deutsch

Panorama Deutsch avaa mielenkiintoisia näkökulmia saksankieliseen kulttuuriin ja sen erityispiirteisiin. Sarjan nuoria kiinnostavat aiheet ja vaihtelevat harjoitukset innostavat opiskelemaan ja kannustavat käyttämään saksan kieltä rohkeasti.

Panorama Deutsch
Takaisin ylös

Opiskelijan materiaalit

  • Panorama Deutsch kurssit 1-3 Texte

   Panorama Deutsch kurssit 1-3 Texte

   1. kurssilla tutustutaan neustadtilaisiin nuoriin ja heidän elämäänsä. Kurssilla vahvistetaan peruskoulussa opittuja taitoja, pääpaino on suullisessa viestinnässä. 2. kurssilla tutustutaan neustadtilaisten nuorten kanssa muihin saksankielisiin maihin ja Suomeen. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen sekä perusrakenteiden hallinta on keskeistä. 3. kurssilla neustadtilaiset nuoret pohtivat elämää ennen ja nyt niin kaupungissa kuin maaseudullakin.
  • Panorama Deutsch kurssit 4-6 Texte

   Panorama Deutsch kurssit 4-6 Texte

   Kursseilla 4-6 liikutaan Saksan itäosan historiallisessa suurkaupungissa, Dresdenissä, tutustutaan paikallisiin nuoriin ja heidän elämäänsä sekä saksankieliseen kulttuuriin. Kurssien 4 ja 6 tekstit muodostavat löyhästi juonellisen tarinan. Kurssissa 5 tutustutaan monipuolisesti saksankieliseen kulttuuriin.

   HUOM! Panorama Deutsch 6. kurssin kappale 18 on ajantasaistettu. Oppikirjassa on uusi teksti Saksan asevelvollisuudesta.

   Syksystä 2013 alkaen ovat myynnissä vain uudistetut kirjat: Panorama Deutsch 4-6 Texte (ISBN 978-951-1-27306-6) ja Panorama Deutsch 6 Übungen (ISBN 978-951-1-27307-3).

  • Panorama Deutsch kurssit 7-8 Texte

   Panorama Deutsch kurssit 7-8 Texte

   Kursseilla 7-8 tutustutaan monipuolisesti tieteeseen, tutkimukseen ja ympäristökysymyksiin nuorten näkökulmasta sekä moniin saksankielisen maailman ilmiöihin. Mukana on runsaasti autenttista materiaalia ja tekstit edustavat hyvin erilaisia tekstityyppejä. Kirjassa on niin suorasanaisia asiatekstejä, joissa opetettavat rakenteet tulevat hyvin esille kuin myös dialogeja.

  • Harjoituskirjat

   Harjoituskirjat

   Kurssikohtaisten harjoituskirjojen toimivat ja tehokkaat työtavat harjoittavat kaikkia kielen osa-alueita. Harjoituksissa edetään helposta vaikeampaan. Tehtävät harjoittavat monipuolisesti sitä sanastoa, jota tekstikirja opettaa.

Takaisin ylös

Opettajan materiaalit

 • Opettajan materiaalit

  Opettajan materiaalit

  HUOM! 6. kurssin kappale 18: Bundis un Zivis on ajantasaistettu keväällä 2013 ja siihen liittyvät uudistetut opettajan materiaalit (opas, ratkaisut, luokkaäänitteen raidat ja arviointimateriaali) löytyvät käyttäjäetuna Ope-palvelusta. Otavan verkkokaupassa myynnissä olevat kurssiin 6 liittyvät materiaalit sisältävät uudistetut osuudet.

  Opettajan oppaat

  Oppaat sisältävät käsittelyvihjeitä, taustatietoja, erilaisia aktiviteetteja ja lisäharjoituksia. Niistä löytyy myös harjoitukset Extra-kappaleisiin. Opettajan oppaat ovat saatavana sähköisessä muodossa Otavan verkkokaupasta ja ladattavissa käyttäjäetuna Ope-palvelusta.

  Panorama Deutsch Ratkaisut

  Kurssikohtaisten ratkaisujen sivut ovat identtiset harjoituskirjan sivujen kanssa. Ratkaisut ovat saatavana sähköisessä muodossa Otavan verkkokaupasta ja ladattavissa käyttäjäetuna Ope-palvelusta.

  Arviointimateriaalit

  Kurssikohtaisia sanasto- ja rakennetehtäviä, tekstin- ja kuullunymmärtämisen tehtäviä, kirjoitelmien aiheita, kulttuuritehtäviä sekä suullisia kokeita. Arviointimateriaalit ovat CD-ROM:illa.

Takaisin ylös

Oppikirjailijat

Christian Busse
Pirjo Jaakamo
Joanna Ovaska
Tarja Tuuna
Annemari Vainionpää
Pirkko Vilenius-Virtanen